прийом українських біженців - Accueil des réfugiés ukrainiens

© Muriel Chaulet - Ville de Lyon
Accroche détaillée

новини та практична інформація щодо прийому українських біженців.

L'ensemble de l'actualité et des informations pratiques sur l'accueil des réfugiés ukrainiens.

Contenu

Titre

Titre

Contenu

запит тимчасовий захист:

Якщо Ви оселилися у департаменті Рона чи метрополії Ліона, Ви можете звернутися по тимчасовий захист у Роні за таких умов:

 • громадяни Україні, які мешкали на її території до 24 лютого 2022 року;
 • особи, які не є громадянами України, але українська влада надала їм захист (міжнародний чи відповідний державний);
 • члени сім’ї особи, яка відповідає умові 1 або 2 (членами сім’ї є : дружина або чоловік, неповнолітні діти, які не перебувають у шлюбі та родичі, що знаходяться на вашому утриманні).

https://www.rhone.gouv.fr/Actualites/Vi-bazhaete-podati-zayavu-na-timchasovij-zahist-u-Franciyi-UKR

 

Як подати запит на поновлення посвідки на тимчасове проживання?

Запит на поновлення документа на проживання можна подати від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну дії.

Надішліть ваш запит онлайн за допомогою форми, доступної за посиланням

Документи запитано : документи, що підтверджують ваш сімейний стан і вашу національність/ доказ наявності житла (мінус 3 місяців) / документ, що виправдовує розвиток вашої ситуації (приклад: трудовий договір) / колишній тимчасовий дозвіл на проживання.
Зверніть увагу, якщо ваш пакет документів неповний, то час його обробки буде продовжено, а ваші соціальні права можуть бути припинені.

Префектура призначить для вас зустріч і ви отримаєте запрошення електронною поштою. Спонтанний прийом у префектурі неможливий.
У день вашої зустрічі префектура вам видасть новий документ на проживання в обмін на старий, а також форму для звернення в OFII, щоб продовжувати отримувати допомогу.

Щоб дізнатися більше: https://www.ofii.fr/beneficiaires-de-la-protection-temporaire-prolongez-vos-droits-a-lada/


Demande de protection temporaire :

Si vous êtes domicilié dans le Rhône ou la Métropole de Lyon vous pouvez demander la protection temporaire au centre d'accueil du Rhône si :

 • Vous êtes ressortissant ukrainien et résidiez en Ukraine avant le 24 février 2022
 • Vous n'êtes pas ressortissant ukrainien et vous bénéficiez d’une protection (nationale ou internationale équivalente) octroyée par les autorités ukrainiennes
 • Vous êtes membre de famille d’une personne relevant de l'un des cas précédents (les membres de la famille sont : le conjoint, les enfants mineurs célibataires et les parents à charge)

https://www.rhone.gouv.fr/Actualites/UKRAINE-Protection-temporaire-des-ressortissants-ukrainiens-FR

 

Comment demander le renouvellement de votre autorisation provisoire de séjour ?

Le renouvellement de votre document de séjour peut être demandé entre trois semaines et jusqu’à trois jours avant son expiration.

Déposer votre demande en ligne via le formulaire accessible en ligne .

Connaître les pièces à joindre à votre demande
Attention, si votre dossier est incomplet, le délai d’instruction de votre dossier sera allongé et vos droits sociaux risquent d’être interrompus.

La préfecture vous fixera un rendez-vous et vous recevrez une convocation par courriel. Aucun accueil spontané ne sera possible en préfecture.

Le jour de votre rendez-vous, la préfecture vous remettra votre nouveau document de séjour, contre remise de l’ancien, ainsi qu’un formulaire à retourner à l’OFII afin de continuer à percevoir l’allocation.

Pour en savoir plus : www.ofii.fr/beneficiaires-de-la-protection-temporaire-prolongez-vos-droits-a-lada/

Titre

Contenu

Освіта:

 • Якщо дитина володіє хоча б на базовому рівні французькою мовою, записати її в школу можливо одразу, без попередньої реєстрації в префектурі. Зверніться до найближчої школи чи коледжу.
 • Якщо дитина не володіє французькою мовою і їй потрібна допомога навчального підрозділу для вступників-іноземців, необхідно звернутись до Ліонської академії l'Académie de Lyon.

Scolarité :

L'académie de Lyon accueille, accompagne et scolarise les élèves ukrainiens dans ses écoles, collèges et lycées en lien avec les collectivités et les préfectures du territoire.

 • Inscriptions écoles maternelle et élémentaire : prendre rdv dans la Mairie d’arrondissement de votre lieu d’hébergement
 • Inscriptions collège et lycée : prendre rendez-vous avec l’établissement de secteur

Plus d'infos sur le site de l'Académie de Lyon.

Titre

Contenu

Студенти (UK)

Студентам університетів, які прибувають з України, слід виконати такі дії в даному порядку:

 • 1 - Зареєструватися, щоб отримати тимчасовий захист (див. вище: Отримання тимчасового захисту)
 • 2 - Зареєструватися у вищому навчальному закладі, зв'язавшись із Campus France за електронною адресою ukraine@campusfrance.org. Вкажіть ваші ім'я та прізвище, громадянство та опишіть вашу ситуацію. Campus France допоможе вам у тому, щоб продовжити навчання у Франції.
 • 3 - Зв'язатися CROUS ( регіональний центр у справах учнів школ та університетів), який може допомогти в отриманні соціальної допомоги для студентів (екстрена допомога, стипендії, обіди за 1€ і т.д.) .
  Студенти, які отримали тимчасовий захист, можуть бути поселені в студентські гуртожитки на початку навчального року : https://www.crous-lyon.fr

З усіх питань Ви можете зв'язатися з Університетом Ліону:

Студенти з російським, українським та білоруським громадянством, які вже перебувають на території Франції, так само можуть опинитися у скрутному фінансовому становищі через війну в Україні.
Декілька вищих навчальних закладів пропонують термінову фінансову допомогу.
За цим посиланням ви знайдете інформацію про допомогу, запропоновану кожним університетом : https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/dispositifs-de-soutien-aux-etudiants-ukrainiens

Муніципальна бібліотека Ліона :


Студенты (RU)

Студентам университетов, прибывающим из Украины следует выполнить следующие действия в данном порядке:

 • 1 - Зарегистрироваться, чтобы получить временное убежище (см. выше: Получение временного убежища)
 • 2 - Зарегистрироваться в высшем учебном заведении связавшись с Campus France по электронному адресу ukraine@campusfrance.org. Укажите ваши имя и фамилию, гражданство и опишите вашу ситуацию. Campus France поможет вам в том, чтобы продолжить обучение во Франции.
 • 3 - Связаться с CROUS ( региональный центр по делам учеников школ и университетов), который может помочь в получении социальной помощи для студентов (экстренная помощь, стипендии, обеды за 1€ и т.д.) . Студенты, получившие временное убежище могут быть поселены в студенческие общежития в начале учебного года : https://www.crous-lyon.fr

По всем вопросам Вы можете связаться с Университетом Лиона:

Студенты с русским, украинским и белорусским гражданством уже находящиеся на территории Франции также могут оказаться в затруднительном финансовом положении из-за войны в Украине.
Несколько высших учебных заведений предлагают срочную финансовую помощь.
По этой ссылке вы найдете информацию о помощи, предлагаемой каждым из университетов: https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/dispositifs-de-soutien-aux-etudiants-ukrainiens


Etudiants

Les étudiants arrivant d’Ukraine doivent accomplir les démarches suivantes, dans cet ordre :

 • 1 - S’enregistrer pour bénéficier de la protection temporaire (voir plus haut : Demande de protection temporaire).
 • 2 - S’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur en écrivant à l’agence Campus France à l’adresse ukraine@campusfrance.org, en précisant leur nom, prénom, nationalité et en décrivant leur situation. Campus France les accompagnera dans leur reprise d’études en France.
 • 3 - Contacter le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires), qui pourra mobiliser plusieurs dispositifs d’aide sociale au bénéfice de ces étudiants (aides d’urgence, bourses, repas à 1€ etc.).
  Les étudiants bénéficiant de la protection temporaire pourront éventuellement être hébergés dans les logements disponibles dans les CROUS jusqu’à la rentrée prochaine : https://www.crous-lyon.fr.

Pour toute question, vous pouvez contacter l’Université de Lyon :

Les étudiants ukrainiens, russes, biélorusses… déjà présents en France peuvent se retrouver en situation de difficultés financières dues à la guerre en Ukraine.
Plusieurs établissements d’enseignement supérieur se sont mobilisés pour proposer des aides financières d’urgence notamment. Retrouvez ici le détail des aides proposées dans chaque établissement : https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/dispositifs-de-soutien-aux-etudiants-ukrainiens


Bienvenue à la bibliothèque :

Titre

Contenu

Громадяни України або третіх країн, які ще не отримали права на тимчасовий захист або чий захист ще не відкрито.

 • Надзвичайна ситуація
  У разі серйозної невідкладної ситуації зверніться до відділення невідкладної допомоги лікарні або зателефонуйте:
  • SAMU(cервіс швидкої медичної допомоги) (тел.: 15)
  • Пожежники (тел.: 18)
  • Для будь-якої екстреної ситуації ви також можете набрати 112
 • Медична консультація
  Для медичних консультацій, які не стосуються невідкладних лікарняних ситуацій, але які не можуть дочекатися відкриття прав (хронічні патології, переривання лікування), асоціації, які керують центрами розміщення або супроводжують переселенців, можуть записати їх на швидку консультацію завдяки створеним медичним консультаціям:
  • лікарняний центр Saint Joseph - Saint Luc
   Quai Claude Bernard, 20, Ліон 7-й
  • Загального Диспансерний Фонд Ліону
   rue de Sévigné, 10, Ліон 3-й.
   Важливо, щоб люди приходили на консультацію у супроводі перекладача, якщо це можливо.
  • «Лікарі світу» : Центр медичної допомоги та направлення
   може приймати людей без попереднього запису, якщо вони з’являться до відкриття у робочі часи (понеділок і п’ятниця з 9:00 до 11:00 та у вівторок і середу з 13:30 до 16:30);
   бульвар Вів'є Мерль, 15, Ліон 3-й
  • багатофункціональний приймальний центр Villeurbanne
   має оздоровчий пункт, який працює з 10:00 до 17:30, на днях коли центр відкритий. Він доступний для переміщених осіб, які приїжджають для адміністративних процедур, і дає їм змогу проконсультуватися з лікарем та зробити щеплення від covid-19.
   rue Decomberousse, 22, 69100 Villeurbanne.
  • служби охорони матері та дитини для спостереження за вагітністю, новонародженими та дітьми до 6 років
   Перегляньте список та адреси Maisons de la Métropole
  • районний комітет соціальної гігієни (C.D.H.S.) для всіх щеплень для дорослих і дітей старше 6 років, включаючи вакцинацію (і скринінг) проти туберкульозу
   rue de Marseille, 2, Ліон 7-й
  • GIDD (центр безкоштовної інформації, скринінгу та діагностики) Hospices Civiles de Lyon (державна лікарня) для скринінгу на ВІЛ, гепатит та інфекції, що передаються статевим шляхом.
   Лікарня Edouard Herriot – площа д’Арсонваль, 5, Ліон 3-й – 04 72 11 62 06
   Призначте зустріч онлайн

Громадяни України або третіх країн, які користуються тимчасовим захистом і отримали свідоцтва про набуття захисту.

Вони отримують права для універсального захиста здоров’я (PUMA, громадянське медичне страхування ) та у додатковому медичному страхуванні (CSS).

Особи, які отримали тимчасовий захист, що отримали свідоцтво про набуття захисту, вступають у систему традиційного догляду, та можуть записатися на прийом до міського лікаря. Тому, до відділення невідкладної допомоги лікарні, вони повинні звертатися лише у випадках, які це виправдовують.


Les ressortissants ukrainiens ou de pays tiers qui ne sont pas encore bénéficiaires de la protection temporaire ou dont les droits ne sont pas encore ouverts.

 • Urgence
  En cas d’urgence grave, rejoindre les services d’urgences hospitaliers ou appeler :
  • le SAMU (tél : 15)
  • les pompiers (tél : 18)
  • Pour toute urgence, vous pouvez également composer le 112
    
 • Consultation médicale
  Pour les consultations médicales ne relevant pas des urgences hospitalières mais ne pouvant attendre l’ouverture de droits (pathologies chroniques, ruptures de traitement), les associations gestionnaires de centres d’hébergements ou accompagnant les déplacés peuvent prendre rendez-vous pour une consultation rapide grâce aux créneaux de consultation médicale mis en place par :
  • le centre hospitalier Saint Joseph - Saint Luc
   20, quai Claude Bernard, Lyon 7e
  • la Fondation Dispensaire Général de Lyon
   10, rue de Sévigné, Lyon 3e.
   Il est important que les personnes viennent en consultation accompagnée d’un interprète dans la mesure du possible.
  • le centre d’accès aux soins et d’orientation de Médecins du Monde peut recevoir des personnes sans rendez-vous, si elles se présentent à l’heure d’ouverture sur les horaires d’ouverture habituels (les lundis et vendredis de 9h à 11h et les mardi et mercredi de 13h30 à 16h30) ;
   15, boulevard Vivier Merle à Lyon 3e
  • le centre d’accueil multi-services de Villeurbanne dispose d’un point santé, ouvert de 10h à 17h30 aux jours d’ouverture du centre. Il est accessible pour les déplacés venant y réaliser leurs démarches administratives, et permet de consulter un médecin et de se faire vacciner contre la covid-19
   22, rue Decomberousse,  69100 Villeurbanne
  • les services de la protection maternelle et infantile pour les suivis de grossesse, des nouveaux nés et des enfants de moins de 6 ans
   Voir la liste et les adresses des Maisons de la Métropole;
  • le Comité Départemental d’Hygiène Sociale (C.D.H.S.) pour l’ensemble des vaccinations pour les adultes et enfants de plus de 6 ans, dont la vaccination (et le dépistage) contre la tuberculose
   2, rue de Marseille, Lyon 7e
  • le CeGIDD (centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic) des Hospices civiles de Lyon (hôpital public) pour le dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles.
   Hôpital Edouard Herriot – 5, place d’Arsonval , Lyon 3e – 04 72 11 62 06
   Prendre rendez-vous en ligne

Les ressortissants ukrainiens ou de pays tiers bénéficiaires de la protection temporaire et ayant reçu leurs attestations de droits.

Ils bénéficient de la protection universelle maladie (PUMA, assurance maladie) et la complémentaire santé solidaire (CSS, qui équivaut à une mutuelle).

Les bénéficiaires de la protection temporaire ayant reçu leur attestation de droits entrent dans le système classique de prise en charge et peuvent prendre rendez-vous chez un médecin de ville. Ils ne doivent donc se rendre aux urgences hospitalières que pour les situations qui le justifient.

Titre

Contenu

Відділення невідкладної медико-психологічної допомоги (CUMP) лікарень Ліона

Насильство, з яким стикалися деякі біженці, щодо себе чи своїх близьких, може викликати інтенсивні емоційні реакції тривоги, безсоння, кошмари, незвичайні прояви поведінки (збудження, ступор) або тілесні відчуття, такі як тремтіння, біль. Ці прояви можуть бути тимчасовими, або заспокоюватися і розвиватися до психотравми.

 • У випадку, якщо ці симптоми зберігаються і підтверджені медичними працівниками або асоціаціями, рекомендується звернутись до відділення невідкладної медико-психологічної допомоги (CUMP). CUMP, що є функціональним підрозділом SAMU (невідкладна медична допомога), який складається з психіатрів, психологів та медсестер.

  З секретаріатом CUMP можна зв’язатися за телефоном 04 72 11 63 87 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. CUMP також доступний за електронною поштою: cump_samu69@chu-lyon.fr. Консультації CUMP відбуваються в лікарні Edouard Herriot, павільйон R, поверх -1.

Cellule d’Urgence Médico-Physchologie (CUMP) des Hôpitaux Lyonnais

La violence à laquelle certains réfugiés ont été confrontés, pour eux-mêmes ou leurs proches, peut être à l’origine de réactions émotionnelles intenses d’angoisse, d’insomnies, de cauchemars, de manifestations inhabituelles du comportement (agitation, stupeur), ou de sensations corporelles comme des tremblements, des douleurs. Ces manifestations peuvent être transitoires mais aussi s’installer et évoluer vers un psycho traumatisme.

 • Dans le cas où ces symptômes perdurent et sont repérés par les professionnels de santé ou associatifs, une orientation vers la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) est préconisée. La CUMP est une unité fonctionnelle du SAMU composée de psychiatres, psychologues et infirmiers.

  Le secrétariat CUMP est joignable au 04 72 11 63 87 du lundi au vendredi entre 9h et 17h. La CUMP est aussi accessible sur le mail : cump_samu69@chu-lyon.fr. Les consultations CUMP ont lieu à l’hôpital Edouard Herriot, Pavillon R, étage -1.

Titre

Contenu

Пересування

 • Громадський транспорт Ліону (автобус, метро, трамвай): люди можуть звернутися до агеції TCL, щоб отримати безкоштовний абонемент на користування громадським транспортом - pass Solidaire.
  Необхідні документи:
  • український паспорт,
  • фото,
  • довідка з місця проживання або проживання.
 • Потяги: магістральні лінії, міжнародні сполучення (Eurostar) і поїзди-електрички TER безкоштовні для українських біженців за умови наявності документа, що посвідчує особу.

Déplacement :

 • Transports en Commun Lyonnais (bus, métro, tram de Lyon) : Les personnes peuvent aller en agences TCL pour se faire délivrer une carte d’abonnement Solidaire gratuite.
  Pièces à fournir :
  • un passeport ukrainien,
  • une photo,
  • une attestation de domicile ou d’hébergement.
 • ​Trains : les trains grandes lignes, relations internationales (Eurostar) et TER sont gratuits pour les réfugiés ukrainiens, munis d’un titre d’identité.

Titre

Contenu

Здоров'я тварин

До уваги власників домашніх тварин (собак, кішок, тхорів), що в'їжджають до Франції з України.

Собаки і кішки, що ввозяться в Європейський Союз з України, зазвичай повинні відповідати наступним нормативним вимогам:

 • ідентифікована тварина
 • тварина, вакцинована проти сказу
 • титрування тварин зі сприятливим результатом - за 3 місяці до ввозу
 • у супроводі оригіналу довідки про стан здоров'я.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні Франція, як і багато інших держав-членів, впроваджує систему, що дозволяє приймати в терміновому порядку тварин, які не відповідають цим вимогам.

У зв'язку з цим ми пропонуємо людям, які нещодавно в'їхали до Франції з твариною, що не відповідає цим нормативним вимогам, якомога швидше звернутися до ветеринара або в Департамент із захисту населення департаменту призначення, який відповідає за санітарний нагляд за цими тваринами.


Santé animale

Les chiens et chats de compagnie en provenance d’Ukraine peuvent être porteurs de la rage. Ces animaux entrant dans l’Union européenne doivent habituellement répondre aux exigences réglementaires suivantes :

 • animal identifié ;
 • valablement vacciné contre la rage ;
 • titré avec résultat favorable – 3 mois avant importation ;
 • accompagné d’un certificat sanitaire original.

Les personnes entrées récemment sur le territoire français avec un animal qui ne répond pas à ces exigences réglementaires sont invitées à contacter un vétérinaire ou à signaler la situation aux associations gestionnaires des centres d’hébergement, pour relais de la demande auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

La prise en charge sera gratuite pour ces animaux, les protocoles ayant été vus avec les vétérinaires.

Bloc de droite

Український дім

У четвер, 28 квітня, асоціація «Ліон-Україна» урочисто відкрила «Домівку» (Будинок України), розташовану на rue Notre-Dame, 26 у Ліоні 6. Для тих, хто тікає від війни, Доміква – це місце ресурсів, знайомств та заспокоєння, справжня відправна точка для життя на території Франції. Для французів це ворота в українську культуру, простір веселощів і зустрічей з українцями та українцями Ліону, новоприбулими чи ні.

Домівка організовує багато заходів, зокрема :

- Сесії для сімей, які приймають, або бажають прийняти біженців, та поринути у українські традиції , і навпаки.
- Майстер-класи для дітей та дорослих.
- Зустрічі з експертами на різні теми.
- Конференції, виставки.
- Вечори української кухні.
- Покази-дебати, ігри та вікторини.

Адреса : rue Notre-Dame, 26, 69006 Ліон. (10 хвилин ходьби від Gare Part-Dieu або автобусної зупинки C3 Charmettes)

Графік роботи офісу : понеділок-п'ятниця, 10:00-16:00.

Корисні посилання

Посилання на Telegram канал

Посилання на сторінку Facebook

Посилання на сторінку Instagram